Lyden af vand – en musikers fortælling. Af Maria Bundgård. Papterback. Sprog: Dansk.135 Sider. Udgivet af Forlaget Mellemgaard, april 2016.

Lyden af vand er en musikers fortællinger fra hendes verden bag kulisserne. Det er en fortælling om, hvordan musikkens historier kan vække genklang i musikerens eget liv, hvorved to parallelle universer mødes og forenes gennem en kunstnerisk proces. Bogen er skrevet over repertoiret på Maria Bundgårds cd, Sound of Water, hvor alle værkerne på hver deres måde forholder sig til vandets mystiske kræfter. Her præsenteres hvert værk med et indblik i komponistens liv og samtid samt værkets egen historie, form og karakter. Skønlitteraturens fortællinger om vand inddrages på lige fod med fakta, og derudover udspiller en personlig historie om musikerens liv sig hen over hele repertoiret – en personlig historie, som er uløseligt forbundet med musikkens fortællinger og arbejdet med disse.

Uddrag af bogen
”Havfruen har ingen udødelig Sjæl, kan aldrig faae den, uden hun vinder et Menneskes Kjærlighed! Af en fremmed Magt afhænger hendes evige Tilværelse.” Sådan beskrev H. C. 
Andersen sit eventyrs smukke karak
ters forbandelse. Den lille havfrue ville til evig tid længes efter et men
neskes kærlighed. Hun forelskede sig stormende i den mand, der skulle vise hende verden med alle dens sorger og glæder – og den dag, kærligheden bristede, sank hendes verden i grus under hende. Den lille havfrue er ikke alene. Hun er blot et billede på de mennesker, der lever og ånder for kærligheden, koste hvad det koste vil. ’Den evige tilværelse’ handler ikke om et egentligt evigt liv, men er et symbol på noget, der er større end det, man begriber. Større end én selv; større end det liv, man kommer til at leve – større end alle mennesker og deres liv tilsammen. Og hvad er det?

Kærlighed.”

Køb her.

I begyndelsen var Klangen. Af Maria Bundgård. Paperback med CD (From Russia with love). Sprog: danisk. 135 Sider. Udgivet af Forlaget Olufsen/CDKlassisk, november 2016.

Pianisten og forfatteren Maria Bundgård kæder i denne bog russisk klavermusik, H. C. Andersens kunsteventyr og Johannesevangeliets skabelsesberetning sammen til en forunderlig og original oplevelse i musik og ord. Personlige oplevelser med modig, følelsesmæssig oprigtighed flettes sammen med en dokumentarisk formidling af musikken, når dennes historier og Andersens eventyr bliver ét med fortællingen om en lydhør og sårbar kunstners jagt efter Klangen – den dybeste forståelse af musikken. 

Uddrag af bogen
“Tchaikovskys nocturne er tostemmig i et dobbeltspil mellem fantasi og virkelighed. Den klare melodi i begyndelsen udsmykkes af eventyrlige ornamenter, og i Nocturnens reprise har fantasien helt taget over. Realiteten (melodien) høres stadig som en fjern erindring i venstre hånd, men højre hånds fantastiske krusninger i drømmeverdenens vandoverflade er som en arabesque, der gør sorgen smuk. Fantasien holdt den holdt den lille Ida i hånden, da hun skulle se livet og døden af sine kære i øjnene, som musikken holdt Tchaikovsky i hånden, da hans virkelighed skulle uafrysteligt tæt på.”

Køb her.

NEW: EXTRAIT EN FRANCAIS : (Comment l’écoutez-vous ?) 8. Maria Bundgård – Muzibao (typepad.com)

Mellem sol og måne. Af Maria Bundgård. Paperback. Sprog: dansk. 132 sider. Med illustrationer af forfatteren. Udgivet af Forlaget Mellemgaard, december 2019.

Mellem sol og måne er tredje, selvstændige del af Maria Bundgårds parisertrilogi. Bogen er skrevet under forberedelserne til Maria Bundgårds tredje CD, L’amour au milieu des Ruines, og den romantiske klavermusik af Mendelssohn, Chopin, Brahms og Liszt danner fortællingens poetiske ramme. Med et kunstnerisk udspring i romantikken leveres en personlig fortælling, hvor forfatteren nådesløst bruger sig selv til at undersøge forholdet mellem kunsten, kærligheden og livet, samt de vilkår, den sande kunstner må leve under.

Uddrag af bogen
”Mennesket må lære at spejle sig selv og sin historie i noget, for at kunne forstå sig selv. Kærlighed og kunst handler om det samme: om at genkende sig selv i noget, der ikke er én selv. Sin fortid, sin nutid, sin fremtid. Kunstneren gemmer sin sjæl og sit hjerte i sin kunst til ihukommelse efter sin død. Og således lagde kunstneren sit kød, sit blod og sin sjæl i sin kunst. Gør dette, så ofte som I tager kunsten til jer, til kunstnerens ihukommelse.”

Køb her.